• – Riksrevisjonens kritikk står seg både når det gjelder det etatssjefene har uttalt, og det statsrådene har gitt uttrykk for, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. FOTO: Tone Sandberg

Hans Fredrik Grøvan (KrF) etter høringen: - Alvoret i rapporten er ikke svekket

– Alvoret i Riksrevisjonens rapport er ikke blitt svekket gjennom dagen i dag, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan til Fædrelandsvennen.