• Kjell Bentsen ved vannbrønnen han har på eiendommen ved Nato-anlegget i Mandal. Nå er drikkevannet ødelagt etter å ha blitt fylt med biodiesel etter en lekkasje fra en drivstofftank i nærheten. FOTO: Jarle R. Martinsen

Fikk biodiesel i drikkevannet

Etter at det oppsto lekkasjer fra det gamle Nato-anlegget i Mandal, fikk Kjell Bentsen forurenset brønnen med biodiesel.