— Å være ønsket av medlemmene i en slik posisjon er en sterk drivkraft for meg, og nå skal jeg jobbe hardt for å løfte fram sakene som er viktige for partiet i Vest-Agder, sier Kvinlaug til Fædrelandsvennen.

Per Sverre Kvinlaug er varaordfører i Kvinesdal og prosjektutvikler i Sanden Media. Lørdag ble han valgt til ny fylkesleder i Vest-Agder KrF. Foto: Torbjørn Witzøe

Lørdag overtok han ledervervet som Bransdal har hatt i til sammen åtte år da partiet var samlet til fylkesårsmøte på Kvås i Lyngdal.

Sykehus og mobbeombud

Kampen for sykehusene er blant de topp-prioriterte sakene for Vest-Agder KrF akkurat nå:

— Vi vedtok en resolusjon som understreker viktigheten av å ha en struktur som ivaretar behovene både i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Særlig er vi opptatt av å ivareta akutt- og fødetilbud alle tre steder, sier Kvinlaug.

Å få på plass et eget mobbeombud i fylket er en annen høyprioritert sak som fylkesårsmøtet enstemmig vedtok å gå inn for.— Og så vil vi ha fullt trykk på å få lagt fiberkabler sammen med strømkablene som skal legges til Tyskland og England. Dette vil åpne helt nye muligheter for næringsutvikling og sysselsetting i vår landsdel. Fylkesårsmøtet vedtok en resolusjon som sender et tydelig signal til regjeringen om å ta politiske grep for å få dette på plass, sier Kvinlaug.

Asylbarna

Torhild Bransdal har vært fylkesleder i Vest-Agder KrF fra 2005 - 2011, og 2013 - 2015. Foto: Kjartan Bjelland

Den brennaktuelle saken om asylbarna ble viet stor oppmerksomhet på fylkesårsmøtet, og stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan redegjorde for partiets krav om å la 80 av de utsendte barna få prøvet sakene sine på nytt.— Vi vedtok ingen resolusjon, men dette er en sak vi er veldig opptatt av og som det vil være stort trykk på framover, sier den nye fylkeslederen.

Kvinlaug har vært varaordfører i Kvinesdal siden 2007, og jobber til daglig som prosjektutvikler i Sanden Media. Han stilte også til stortingsvalg for Vest-Agder KrF i 2013, som nummer tre på listen etter Hans Fredrik Grøvan og Torhild Bransdal.

Nestlederkamp

— Nå jobber valgkomitéleder Torhild Bransdal med å lage innstilling til ny partiledelse, og både Dagrun Eriksen og Kjell Ingolf Ropstad er aktuelle som nestledere. Hvem er din favoritt?

— Det er to fantastiske navn vi har med å gjøre, men jeg vil være lojal mot prosessen og forholde meg til de løp som legges. Det jeg kan si er at jeg ønsker at Sørlandet skal løftes fram og ha en stemme sentralt, sier Per Sverre Kvinlaug.