• Dammen over Sarvsfossen er 50 meter høy, men på toppen går veien som åpner Stavenes-området for bolig- og hyttebygging. FOTO: Johs Bjørkeli

Ønsker storutbygging på Stavenes

Den neste store utbyggingen av boligfelt og hyttefelt i Bykle, kan komme på Stavenes. Den nye dammen i Otra åpner store muligheter.