• DIMENSJONERING: Legetillitsvalgt Egil Hagen mener ett sykehus er konstruktivt, men frykter dimensjoneringen. FOTO: Ukjent

- Vi må lære å samarbeide

— Ett felles nytt sykehus er en konstruktiv tanke for fremtiden. Men det løser ikke dagens problem med manglende samarbeid, sier Egil Hagen.