• INNERTIER: Regionveisjef Kjell Inge Davik (tv) er fornøyd med Nasjonal transportplan der det ligger inne penger til firefelts vei både på E 39 og E 18. Han mener planen er "nesten en innertier". Trond Madsen fra NHO Agder er blant dem som mener Agder får for lite og at pengene kommer for sent. FOTO: Torstein Øen

Fortsatt årevis med kø

Det blir firefeltsvei gjennom store deler av Agder. Men ikke der køen er størst.