• BEHANDLING UTENFOR HJEMMET: Psykisk helsearbeider Signe Heia Halvorsen ved Evjeklinikken har stor tro på å la hele familien delta i behandlingen av fedmeproblemer. Bildet er tatt på Evjeklinikken for to måneder siden. Mannen til høyre på bildet er Jo Jørstad. FOTO: CAMILLA HOVSTØ

Mener veiing av skolebarn bør bli obligatorisk

Seksjonsoverlege Samira Lekhal sier primærhelsetjenesten må bli flinkere til å gi overvektige barn et godt behandlingstilbud. Hun mener veiing og måling av barn må bli obligatorisk.