• OLSENS PLAN: Jan Roger Olsen delte ut strategiplanen for Sørlandet sykehus under møtet om sykehuset i Arendal i dag.

- Vi kan ikke ha alt alle steder

Ordfører Bjørgulv Sverdrup Lund mener avdeling for premature barn bør samles på ett sted, men at både Arendal og Kristiansand bør ha gode barneavdelinger.