• jon-dag-mont.jpg

Positive til sammenslåing

Både Dag Ingvar Jacobsen og Jon P. Knudsen mener det er mange fordeler med å slå sammen Kristiansand og omkringliggende kommuner.