• NY SAK: Statsadvokat Beate Rullestad Jansen forbereder seg til ny sak i tignretten om overfallsvoldtekten i Baneheia i juni i fjor, og en felles lagmannsrettssak hvor begge de tiltalte 19-åringene møter sammen. FOTO: Hallgeir Oftedal

Ny voldtektssak i april

En 19 år gammel mann fra Algerie blir tiltalt for overfallsvoldtekt. Saken mot ham er berammet til 25. april.