• VIL HA SVAR: Odd A. Salvesen i Pensjonistpartiet (t.v.) mener utgiften som eldre nå må ta for å få automatisk døråpner til tunge branndører er uhørt. Her i et tidligere møte i bystyret med partikollega Helge Refsnes. FOTO: Arkiv

Mener eldre blir flådd igjen

Gerd Buckners branndørutgift på 34.000 kroner skal opp i bystyret. — Saken mangler sidestykke, sier Odd A. Salvesen (PP).