• Sykling, andre fritidsaktiviteter og familien teller mer for sykepleier Ingunn Abilgaard enn å gå 100 prosent stilling. Da ville hun blitt nødt til å arbeide mer enn hver tredje helg og det er ikke aktuelt. FOTO: Kjartan Bjelland

Gir opp kampen mot ufrivillig deltid

Sørlandet sykehus gir opp kampen for å redusere ufrivillig deltid ytterligere: Sykepleiere som Ingunn Abildgaard vil ikke akseptere betingelsene som stilles.