• 2400 timer: Sven Arild Evertsen mottar en klem fra generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind som en takk for de 2400 timene han har lagt ned. FOTO: Steffen Stenersen

Jobbet 2400 timer gratis

Sven Arild Evertsen jobbet i fjor 2400 dugnadstimer for Redningsselskapet. Han var en glad mann under åpningen av det nye fyrtårnet til Redningsselskapet i Marvika.