• UT MOT HØYRE: Overlege Pål Friis ved Sørlandet sykehus Kristiansand, reagerer sterkt på Høyre og Frps planer om mer privatisering. Han mener det vil ødelegge fagmiljøer og flytte lette lidelser fra det offentlige til det private. Han tror de offentlige sykehusene blir sittende igjen med de sammensatte og komplekse lidelsene.

Tar oppgjør med Høyre og Frp

Overlege Pål Friis mener en rødgrønn regjering med et sterkt SV er den beste garantien for et godt helsevesen. Han advarer både mot helseforetak og planene om mer privatisering.