• EN UTFORDRING: - Det er en utfordring når man stadig skal fase inn nye elever i klassen, sier rektor ved Bygland skule, Gunnar Olav Attestog. FOTO: Torgeir Strandberg

Én av seks elever er norsk

Fem av seks elever i første klasse på Bygland skule er asylsøkere med korte opphold på mottaket i kommunen.