Anmeldelsen av offeret henlagt av politiet

Politiet har henlagt anmeldelsen fra en 21-åring som mente at en ung kvinne leverte inn falsk anmeldelse om voldtektsforsøk i fjor høst.