• HAR TROEN PÅ SPRÅK: Charles Ivan Armstrong, instituttleder for fremmedspråk og oversetting, gleder seg over at Universitet i Agder til høsten utvider studietilbudet i tysk og fransk. FOTO: Katarina Andersen

På offensiven i fremmedspråk

Mens man i Stavanger legger ned studier i tysk og fransk, velger UiA til høsten å styrke de samme språkfagene. Charles Ivan Armstrong, instituttleder for fremmedspråk og oversetting, gleder seg over satsingen i Agder.