• Manuelt: I løpet av ett år må 10.000 dokumenter scannes på anestesti og intensivavdelingen ved Sørlandet sykehus. Fra venstre er avdelingsoverlege Tor T. Tveit, overlege Arthur B. Halvorsen og helsesekretær Anne-Grete Kaspersen er bekymret for sikkerheten til pasientene. FOTO: Kjartan Bjelland

Sykehuset må tilbake til papirjournaler

Anestesi— og intensivavdelingen ved Sørlandet sykehus har gått fra elektronisk journal til papirjournal. Alvorlig syke og akuttpasienter utsettes dermed for større risiko for mangelfull eller feil behandling.