• DYSTER: Slik ser skolen ut i dag. Administrasjonen i Lillesand har ikke funnet noen begrunnelse for dette fargevalget under sin behandling av saken. FOTO: Hans Jacob Brekke

Brentemoen skole blir blå

Planutvalget har valgt å tilbakeføre hovedbygget til den opprinnelige fargen.