• VIL VURDERE Å FLYTTE BARN: Det utredes nå blant annet om barnepasienter ved Sørlandet sykehus i Arendal, skal flyttes til Kristiansand på kvelds- og nattestid. FOTO: Reidar Kollstad

Utreder barnelegenes vaktturnus

Ei arbeidsgruppe skal utrede konsekvensene av å overflytte barnepasienter fra sykehuset i Arendal til Kristiansand på kveld— og nattestid. Alternativet er å ansette flere leger.