• KRITISK: Presten Hans Jørgen Wennesland mener det ikke styrker de kristne verdiene i samfunnet når kristne foreldre velger å sende ungene sine til kristne privatskoler. FOTO: ARKIVFOTO

Prest advarer mot kristen-getto

Presten Hans Jørgen Wennesland ber kristne foreldre tenke nøye gjennom hvor klokt det er å sende barna til kristne skoler.