• Anne Kjersti Befring, juridisk direktør i Den Norske Legeforening, Anne Kjersti Befring, mener pasientrettighetslovens paragraf som gir Jehovas Vitner rett til å nekte blodoverføring, har skapt problemer man ikke forutså da den ble innført i 2001.

- Vanskelig å la en pasient dø

— Det er vanskelig å la en pasient å dø, når du ikke vet om pasienten er klar over konsekvensene ved å nekte blodoverføringen.