• Kravet i årets jordbruksoppgjør vil føre til 0,5 prosent økning i matvareprisene dersom det blir innfridd. FOTO: Scanpix

Bondekravet vil koste oss 33 øre dagen

Bondeorganisasjonenes krav i årets jordbruksoppgjør vil koste forbrukerne rundt 120 kroner i året i form av høyere matutgifter.