• OPPGITT: Avdelingsoverlege Geir Bøhler ved Sørlandet sykehus, Kristiansand, er oppgitt over at pasienter ikke møter til planlagte operasjoner i sommermånedene. FOTO: Kjartan Bjelland

Velger ferie fremfor operasjoner

Avdelingsoverlege Geir Bøhler ved Sørlandet sykehus i Kristiansand irriterer seg over at operasjonsstuene står tomme på sommeren fordi pasienter ikke møter til oppsatte avtaler.