• SKEPTISK: - Slikt blir ofte bare fagre ord og festtaler, sier Åse Michaelsen om regjeringens ønske om å satse bredt og lokalt. FOTO: Kjetil Reite

Prioriterer ikke kultur