Parkvesenet forslår endringer i bruken av friluftsområder