55-åring fikk 60 dagers fengsel for regnskapsforsømmelse