• Tom Arild Støle FOTO: Tom Arild Støle

Departementet griper inn i strandsone-tvist

Miljødepartementet vil endre reguleringsplanen for Bjørnevåg turistanlegg i Farsund for å sikre allmennhetens adgang til stedet. Dette er et historisk grep fra departementet.