HÅNDBALL: Interessen for håndball øker stadig. Håndball får mer og mer tid på tv og dette er kanskje noe av grunnen til den økende interessen. Jeg spiller håndball selv og synes det er kjempegøy, men jeg kunne gjerne tenkt meg å få enda mer trening og utdype sporten.Nivået generelt er bedre i utlandet enn i Norge. Jeg tror grunnen er at håndballspillerne i utlandet har trent helt fra begynnelsen med klister på ballen. Det gjør spillerne mer trygge på å sentre og plassere ballen riktig i mål, det gir kjappere spill og det gir en god og riktig skuddarm som gjør at du skyter hardere. Mens her i Norge sier Håndballforbundet at man ikke skal benytte klister på verken hendene eller ballen før man er fylt atten år. I tillegg ønsker vi i Norge at barna skal drive med «allidrett» frem til de går i fjerde klasse. Både jeg og mine medspillere foretrekker å spille håndball med klister.Norges Håndballforbund ønsker ikke bruk av klister i hallene, fordi banene blir tilgriset. Rengjøring av hallene krever for mye ressurser. Men jeg mener dette er noe som burde prioriteres da håndballspillet blir effektivt og presist. For å kunne utvikle talenter, burde man kanskje starte med håndball tidligere og begynne med klister fra fjortenårsalderen. Det er ikke mye som skal til for å utvikle barn og unge til gode håndballspillere.Michelle JaneiroHaumyrheia skole