LINDESNES: Kulturstyret i Lindesnes gikk nylig imot amfiet, av frykt for at det kunne ødelegge stranda i Kråkeviga. Ordfører Ivar Lindal innkalte til ekstraordinært møte i kulturstyret, der det blant annet ble diskutert muligheten for et mobilt amfi til oppsetningen av Kråkespelet.— Et permanent amfi i Kråkevika har minst like stort potensiale som det Fjæreheia har i Grimstad. Vi har en perfekt naturhistorisk ramme, og Agder Teater ønsker et permanent amfi for å kjøre faste oppsetninger av Kråkespelet, skriver Sørvig i et brev til ordfører Ivar Lindal og skole- og kulturutvalget i Lindesnes. Hun mener et mobilt anlegg ikke vil få samme status som et fast anlegg.