• Arbeidet med ny vei gjennom Setesdal startet i 2003 og pågår fortsatt. I forbindelse med statsbudsjettet er det bevilget penger til at flere strekninger kan bygges ut. Dette bildet er fra 2016 og viser byggearbeider sør for Valle. FOTO: Bjelland, Kjartan

Kan starte opp igjen arbeidet med riksvei 9

Arbeidet med riksvei 9 var i ferd med å stanse opp. Men nå lover regjeringen at de skal starte opp igjen med en helt ny utbygging til 130 millioner i 2018.