• BRO: E 18 entreprenøren har innstilt arbeidet med anleggsbroen på Kaldvell. Nå blir det kanskje likevel deponering av giftstein i Kaldvellfjorden. FOTO: Helge Corneliussen

Åpner for giftstein i Kaldvellfjorden

Fylkesmannens miljøvernsjef Reidar Malm vil under visse forutsetninger si ja til tipping av sulfidholdig E 18 stein i Kaldvellfjorden.