Truet politiet med stikkvåpen

Hadde først fremsatt grove trusler.