• DRØFTER: Bistandsadvokat Svein Kjetil Stallemo (t.v.) og statsadvokat Dennis Danielsen drøftet saksgangen i en pause i tingretten. FOTO: Hallgeir Oftedal

Truet med å slakte familien

En kurdisk mann er tiltalt for å ha truet med å drepe, kutte hodet av og slakte ekskona, to døtre, en sønn og samboeren til den ene datteren.