Eiendomsskatt i Lillesand

Neste år øker skattetrykket i Lillesand.