• FANGSTEN: Forvaltningssjef Magnus Andreassen (t.v.) og Svein Dagfinn Heldal, leder av våpenavdelingen, viser frem noe av "fangsten" på Kristiansand politistasjon etter endt våpenamnesti. FOTO: Monika B. Birkeland

Fikk inn 671 våpen under våpenamnestiet

Politiet i Agder har fått innlevert kun en tredjedel av antallet våpen som ble levert inn under forrige våpenamnesti for fire år siden.