• UNDERSØKT: Mannens tilstand ble vurdert hos legevakten, før han ble overlatt til politiet og satt i arresten, fordi polititjenestemennene mente at dette var nødvendig. FOTO: REIDAR KOLLSTAD FOTO: Reidar Kollstad

Gransker legevakten etter dødsfall

Fylkeslegen skal granske hva som skjedde da legevakten sendte en mann tilbake til cella etter å ha undersøkt ham. Mannen døde på cella samme kveld.