Legger de ned ditt postkontor?

Halvparten av postkontorene i Vest-Agder legges ned.