Skoler brukte gamle nasjonale prøver

Det er kanskje ikke så merkverdig at årets elever i Arendal gjorde det mye bedre på de nasjonale prøvene enn deres medelever sist høst. Elevene kjente nemlig prøvene fra før.