Her bygges siste skanse

Her er mannskap i full sving med å lage en siste skanse mot brannen som nærmer seg Ytre Lauvrak.