• FOTO: Frode Lindblom

- Vil kreve 300.000 lass med stein

Det går trolig 15 år og vil koste flere hundre millioner kroner å flytte dagens containerhavn til Kolsdalsbukta.