En av tre gir opp doktorgraden

En av tre stipendiater som begynner på en doktorgrad i Norge, gir opp underveis. Uengasjerte veiledere og dårlige sykeordninger får skylden.