• FOTO: Lars Hoen

Dårligst i landet til å kjøre bil

Risikoen for å bli innblandet i en trafikkulykke er aller høyest i Vest-Agder.