Vil ha superbusser til Kristiansand

Fremtidens busser i Kristiansand kan bli romslige og gå ofte. I alle fall dersom Agder kollektivtrafikk (AKT) får det som de vil.