NOKAS-kjennelse faller fredag

Juryens avgjørelse om skyldspørsmålet i NOKAS-saken blir kunngjort fredag klokka ti, opplyser Domstoladministrasjonen.