Jubler for veimillioner

Ordfører Ivar Lindal i Lindesnes kommune er svært fornøyd med at to svært dårlige fylkesveier i hans kommune får nytt asfaltdekke.