Ingen bestemmelse om vern av liv i Grunnloven

Stortinget forkastet tirsdag et forslag fra Kristelig Folkeparti om å få inn en bestemmelse om vern av liv og menneskeverd i Grunnloven.