Åpnet hjemmet sitt for voldelig guttegjeng

Mannen lot guttegjengen bruke huset sitt som sosialt samlingssted. Takken var at han ble utsatt for en rekke voldsepisoder.