• Carl Aamodt, leder av fiskerlaget i Søgne, sier at en leie på 2860 per meter langs kaianlegget ikke er er akseptabelt for fiskerne. Han tror mange da vil dra til omliggende kommuner, hvor prisen er lavere. Her på fiskebåten som ligger i Høllen. FOTO: Jon Anders Skau

Tror fiskerne kommer til å rømme

Politikerne i Søgne kan snart vedta Sørlandets høyeste kaileie for fiskere. Lederen av fiskerlaget tror hele flåten i så fall «flagger ut».