• NATURLIG SVINGNING: Espen Solum i Huseiernes Landsforbund mener det er naturlig at boligbyggingen gikk betydelig ned i 2012. Prisstagnasjon er en av årsakene. FOTO: Jon Anders Skau

Boligbyggingen stupte i 2012

Mens det på landsbasis var en økning i byggeaktiviteten i 2012, ble det igangsatt langt færre byggeprosjekter i agderfylkene.